Coaching & Training

Welkom op de website van Romayco Babb. Hier kunt u lezen over zijn rol in de zorg en hoe hij van dienst kan zijn.

Individuele begeleiding

Eén van mijn diensten is het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met een psychische beperking zoals onder andere ADD, ADHD, angststoornis, depressie en autisme. In deze begeleiding wil ik kwaliteit bieden door een relatie op lange termijn op te bouwen met een flexibele houding naar de persoonlijke agenda van de cliënt.

Next

Gezinsondersteuning

Ook schenk ik aandacht aan de verbetering van de onderlinge communicatie tussen gezinsleden. Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor gezinsleden door een bepaalde dynamiek niet geheel meer een prettige relatie hebben. Een psychische stoornis is echter niet alleen het probleem van een kind, maar ook die van het hele gezin. Met een frisse blik van een getrainde buitenstaander kan de relatie gericht behandeld worden en bied ik heldere inzichten. Op deze manier kan ik samen met een gezin het acceptatieproces in en wordt de betekenis van de psychische beperking voor ieder gezinslid werkbaar.

Next

Sociale activering

Met dit laatste onderdeel van mijn diensten, voel ik de noodzaak een brug te slaan tussen de zorg en het bedrijfsleven. Dit is ontstaan uit onvrede en gemis van geschikte arbeidsplekken voor een doelgroep die moeilijk te plaatsen is. Voor deze doelgroep wil ik mij hard maken door zelfstandig plekken te creëren in samenwerking met de ondernemers in de regio en de gemeente. Met als uiteindelijk doel reïntegratie in het arbeidsleven, zonder uit het oog te verliezen welke tijdsduur hier voor nodig is per individu. Een wenselijke bijkomstigheid is dat de jongeren die succesvol zelfstandig kunnen functioneren, als ervaringsdeskundigen hun kennis en vaardigheden weer kunnen doorgeven aan een volgende generatie jongeren die een vergelijkbare kans verdienen. Dat zou uiteindelijk een meerwaarde zijn die ik nastreef.

Next

Over Romayco

Na een opleiding SPH hogeschool Amsterdam met als minor Social Psychiatrie, ging Romayco zich verder ontwikkelen in de zorg. Al gauw verdiende hij zijn strepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij De Bascule Amsterdam. Daar is hij op verschillende afdelingen werkzaam geweest van Klinisch tot Dagbehandeling. Affiniteit groei - werk begon pas echt wanneer de jongeren thuis kwamen of ontslagen werden. Van daar uit groeide de stap om ambulant te werken. Inmiddels 6 jaar ervaring met Coaching.

Momenteel werk ik systeemgericht niet alleen met jongeren maar ook in de onmiskenbare relatie die zijn met hun ouders hebben. Visie : Denk niet in termijnen want een proces is niet te vatten in jaren of maanden, daarom flexibel en daarom investeren in contact en groei. Vernieuwende blik naar de zorg met de wens en durf te innoveren. Zelfstandige creatie van gelegenheden voor sociale activering en zinvolle dagbesteding. Betrekking van gemeente, relevante samenwerkingmogelijkheden, ondernemers uit de regio.

Next

Rom en Co.

Een intensieve reïntegratie voor jong(eren) -volwassenen Die ondanks harde het werken en meerdere pogingen niet is gelukt om te participeren op de arbeidsmarkt.

Rom en Co. Biedt intensieve kortdurende doelgerichte begeleiding, Op het gebied van sociale activering tot arbeid. De begeleiding wordt verzorgt door actieve en betrokken hulpverleners die affiniteit hebben met ondernemen en die geloven dat iedereen in staat is om te participeren op zijn of haar niveau en interesses.

Door een directe samenwerking met kleine ondernemers in de regio en onderwijsinstanties. Zijn de lijnen kort en de kans om te slagen hoger. Rom en Co. Biedt laagdrempelig activiteiten gericht op sociale activering en arbeidsvaardigheden. De groepen zijn klein waardoor er veel aandacht is voor individuele ontwikkeling.

Next

Thuyz

De maatschappij vraagt steeds meer en alles gaat steeds sneller. Voor velen die een achterstand hebben, is dit tempo dubbel zo moeilijk om bij te benen. Vaardigheden die nodig zijn om werk vol te houden of zelfstandig te kunnen wonen lijken in eerste instantie erg simpel, maar de praktijk leert ons wel degelijk anders.

In een innovatief zorgwoon project Thuyz proberen wij op onze manier bij te dragen aan een in onze ogen steeds verder groeiend probleem. Er is te weinig opvang voor jongvolwassenen met een psychische beperking, die er nog niet aan toe zijn zelfstandig te wonen, maar vanwege omstandigheden ook niet meer thuis kunnen wonen. Simpelweg vanwege tekort aan woningen maar ook door het ontbreken van vaardigheden (werk,scholing) om daadwerkelijk zelfstandig te kunnen wonen.

De kern van Thuyz is dat wij samen helpende hand bieden zodat jongvolwassenen met een psychische beperking ondersteund worden in hun hulpvraag. Zinvolle dagbesteding en contact met anderen zijn de kern. Een kleinschalig veilige woonomgeving met mogelijkheid om wonen en zinvolle dagbesteding te combineren. Wij verlagen de drempel en helpen met professionele begeleiding en gezonde motivatie de jongeren een stapje verder.

Next

Stuur gerust een bericht.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u vrijblijvend overgaan tot een oriënterende ontmoeting? Dan ontvang ik graag een bericht van u! Bellen mag ook.